บ้านเดี่ยว สิทธารมย์
 
   

     บ้านเดี่ยวให้เช่า ตั้งอยู่ในหมู่บ้านบ้านสิทธารมย์ ระยะทางห่างจากสนามบิน
4 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางเพี่ยง 10 นาที